Testbäddar - vägen till industrins hållbara utveckling

Publicerad 30 juni 2017 Kontaktperson: Charlotte Andersdotter

Teknikföretagen och RISE stod värdar för en lunchdebatt i Bryssel den 27 juni på temat test- och demonstrationsmiljöer. Målet är att snabbare kunna omsätta ny teknik och ny kunskap till innovationer och därmed konkurrenskraftiga företag.

Panelen under lunchdebatten.

Panel bestod av Giancarlo Caratti från kommissionens Joint Research Center, Jurgen Teidje från kommissionens forskningsdirektorat, Anke Riechers från det tyska testbäddsprogrammet inom Industrie 4.0 och Jonna Lehitinen-Salo från det finska ministeriet för arbete och ekonomisk utveckling.

Tillsammans med ett 50-tal åhörare diskuterades det pågående arbetet för företagens behov av att testa ny teknik, ny forskning och idéer, för att på så sätt minska risker och snabba på innovationsprocessen. Publiken, som bestod av representanter för företag, regioner, institut, universitet, och kommissionen debatterade hur man skulle kunna maximera nyttan av dessa miljöer på europeisk nivå.

Det rådde stor samstämmighet bland talare och publik kring behovet av en gemensam strategi inom Europa för att bättre kunna nyttja miljöer och vara globalt attraktiv för kunskap, kompetens och investeringar.

Teknikföretagens vd Klas Wåhlberg deltog vid seminariet tillsammans med Pia Sandvik, vd RISE. Klas Wåhlberg betonade behovet av samverkan med små och stora företag som innovationspartners tillsammans med akademi och institut, där olika testmiljöer utgör en viktig ”hub” att samlas kring.

- Vi ser en tydlig trend bland våra medlemsföretag att öppna upp sina egna miljöer för samverkan, sa Klas Wåhlberg under seminariet.

Kommissionen föreslog att följa upp diskussionen med en workshop i Göteborg under hösten för att ta fram konkreta förslag inför nästa programperiod efter 2020.

- Ni är alla hjärtligt välkomna till Göteborg i höst, sa Klas Wåhlberg och avslutade:

- Det är nu det händer. Nu utvecklar vi Testbed Europe!

Teknikföretagen och RISE fortsätter gemensamt debatten i Almedalen då vi 4 juli tar upp testbäddar under seminariet "Det oväntade språnget – men vem tar vem?" i Industriområdet.