Tekniskt basår möjliggjorde studier i datateknik

Publicerad 8 mars 2017

Aroshine Munasinghe är en av alla studenter som har läst tekniskt basår. Nu studerar hon datateknik på KTH och är inne på den sista terminen. När hon gick gymnasiet läste hon IB-programmet och efter studenten saknade hon rätt behörighet för att bli antagen på datateknik. Efter att ha läst det tekniska basåret var hon behörig att söka till programmet.

Aroshine Munasinghe.

Under Aroshine Munasinghes tid på tekniskt basår fick hon en bredare bild av ingenjörsyrket. Det är hon glad över.

- Förutom alla ämneskunskaper jag fick på tekniskt basår fick jag en mycket större inblick i olika ingenjörsutbildningar och vad man kan arbeta med som ingenjör, berättar Aroshine Munasinghe.

Tekniskt basår är en gymnasial utbildning som bedrivs i högskolemiljö. Det var en viktig faktor för Aroshine när hon valde att studera kompletteringsutbildningen.

- Att tekniskt basår var en utbildning i högskolemiljö var avgörande för mig, säger hon.