Teknikföretagens konjunkturbarometer: Ökat resursutnyttjande - dämpad ordertillväxt

Publicerad 13 juni 2017

Efter den starka inledningen tidigare i år har utnyttjandet av produktionskapacitet och efterfrågan på arbetskraft ökat på bred front under andra kvartalet. Ordertillväxten har däremot på flera håll mattats av efter den kraftiga uppgången under början av året. Detta visar Teknikföretagens nya konjunkturbarometer för årets andra kvartal.


– Konjunkturläget har fortsatt att förbättrats under andra kvartalet, men ordertillväxten indikerar att styrkan i uppgången sammantaget kan komma att mattas av något framöver säger Anders Rune, Teknikföretagens chefekonom.

– Bilindustrin visar på en mer dämpad ordertillväxt och det påverkar många leverantörsföretag. Med hänvisning till bl a pågående modellbyten är dämpningen förhoppningsvis mer tillfällig, men på likartat sätt som för dämpningen för leverantörer till bygg- och anläggningsindustrin blir det med tiden svårt upprätthålla en fortsatt hög ökningstakt. Maskinindustrin med sina leverantörer som släpat efter i uppgången visar å andra sidan fler tecken på en tilltagande tillväxt så slutsatsen är att vi bör kunna se fram emot en fortsatt förbättrad konjunktur om än inte i lika snabb takt avslutar, Anders Rune.

Undersökningen omfattar uppgifter från 547 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 645 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 80 procent säljs på export.

För mer information, kontakta:

Anders Rune, Chefekonom 08-782 08 36, 070-585 53 01
Bengt Lindqvist, ekonom 08-782 08 34, 070-234 74 70