Teknikföretagen positiva till avtalsskissen från de opartiska förhandlarna

Publicerad 9 mars 2017

De opartiska förhandlarna har lämnat en skiss på ett treårigt avtal. Både arbetsgivare och fack har sagt ja till skissen som en utgångspunkt för de fortsatta förhandlingarna.

Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen.

- Teknikföretagen säger ja till skissen och konstaterar att den är en vettig grund för fortsatta förhandlingar. Det är bra att skissen utgår från att det normerande avtalsvärdet ska uttryckas i procent, säger Anders Weihe förhandlingschef på Teknikföretagen.

Huvudscenariot har tidigare varit ett år och att förslaget nu är ett långt avtal har avsevärd påverkan både för industrin och för arbetsmarknaden i övrigt. Det förs konstruktiva diskussioner och målet är att försöka träffa ett normerande längre avtal som samtidigt stärker industrins konkurrenskraft.

Parterna står dock fortfarande långt ifrån varandra i synen på den lönekonstruktion med dubbla märken som LO går fram med, och som IF Metall driver i förhandlingarna. Den frågan är avgörande för förhandlingarna och industriavtalet