Teknikcollege tilldelas 35 miljoner

Publicerad 20 juni 2017

Under hösten 2016 gick svenska ESF-rådet (Europeiska socialfonden) ut med utlysningen: "Underlätta ungas etablering i arbetslivet genom förbättrad Yrkesutbildning”. I juni kom det glädjande beskedet att Riksföreningen Teknikcollege Sverige (RTS) beviljats ansökan. Det innebär att RTS under tre år kommer att bedriva ett nationellt ESF-projekt med tre temaområden, cirka 150 projektmedarbetare och cirka 2000 deltagare i målgruppen 15–24 år. Projektet kommer att engagera 13 certifierade Teknikcollegeregioner.


Prioriterade temaområden

1. Stärkt regional samordning

Stärka kopplingen mellan det regionala kompetensbehovet och tillgången på utbildning i regionen. I temaområdet består resurserna av regionala koordinatorer, RTS-kanslipersonal, referensgrupp och styrgrupp bestående av medlemmar från Industrirådet, alla medfinansiärer i projektet.

2. Ökad kvalitet i utbildning

Stärka studenters anställningsbarhet genom att öka utbildningarnas relevans. I temaområdet består resurserna av regionala koordinatorer och lärare som medfinansiärer i projektet men också handledare som deltagare.

3. Ökad kännedom och attraktionskraft för industrirelevanta utbildningar

Identifiera och implementera en röd ”tekniktråd” i respektive region. I temaområdet består resurserna som medfinansierar projektet av regionala koordinatorer och lärare. Deltagare är studerande 15–24 år. 

- Att vi tilldelats finansiellt stöd av ESF till en summa av ca 35 miljoner kronor innebär en enorm potential till vidare utveckling för alla engagerade inom Teknikcollege. Kopplat till våra tre prioriterade områden kommer vi nu växla upp och intensifiera arbetet med våra viktiga utvecklingsområden under projektets tre år. Det innebär att Teknikcollege, som redan idag är en stark och väl etablerad plattform inom kompetensförsörjning för industrin, kan engagera fler företag, fler kommuner samt skapa ett större engagemang hos både Industrirådet* och de certifierade regionerna, säger Adela Martinovic, vd Riksföreningen Teknikcollege Sverige.

* Industrirådet omfattar ledande arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer inom svensk industri och därmed omfattas också ca 700 000 anställda inom industrins olika branscher.

För mer information, besök Teknikcolleges hemsida här.