Teknikcollege föreningsmöte i Kiruna

Publicerad 7 juni 2017

Den 30-31 maj bjöd Riksföreningen Teknikcollege Sverige in till det ena av årets två föreningsmöten. Syftet med mötet är att utbyta erfarenheter, lyfta goda exempel inom föreningen och sätta riktlinjer för framtida arbete inom Riksföreningen Teknikcollege Sverige. Värd för vårens möte var Kiruna och att kalla det för ett vårmöte tog emot då deltagarna möttes av snö och minusgrader. Men med ett humör som var på topp och inspirerande studiebesök och föredrag blev årets första föreningsmöte väldigt lyckat.

Frida Andersson som arbetar med kompetensförsörjning och digitalisering på Teknikföretagen och Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen.

I vanlig ordning hälsades deltagarna varmt välkomna till vårmötet, den här gången i vinterlandskapet, av Riksföreningens styrelseordförande Anders Ferbe och vd Adela Martinovic.

Dagen började med en mycket intressant presentation från LKAB som har något av en unik position då man utan någon form av konkurrens är kommunens största arbetsgivare. Ja, nästan hela Norrlands. Men med den positionen kommer också ett behov av att arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning. Dels för att behålla sin position men också för att säkerställa återväxten. Pernilla Kettunen, Teamledare HR Administration berättade för deltagarna om hur LKAB hanterar utmaningarna.

- Grunden i LKAB är medarbetarna. Medarbetarskap är den viktigaste frågan. Vi har gått från att vara regelstyrda till värderingsstyrda. Medarbetarna har tagit fram våra ledord: engagerad, nytänkande, ansvar. Utmaningen för LKAB är vårt samhälle och stora pensionsavgångar, förklarade Pernilla

LKAB har nu lång erfarenhet av att arbeta med utmaningarna och lärt sig att inte se sin miljö och det geografiska läget som ett hinder utan istället att det är vad man ska konkurrera med. På så sätt började man tänka långsiktigt. LKAB hittade nya tillvägagångssätt och nya arenor att visa upp sig på för nya medarbetare. Idag är man en t.ex. alltid med vid mässan Vildmarksliv. Fler kvinnor attraheras av LKAB, idag arbetar 40 % tjejer i verksamheten. Det tror Pernilla har att göra med deras aktiva arbete med mångfald.

- Vi har lyckats sedan vi tog ett omtag. Vi har som mål att nå minst 25% kvinnliga chefer år 2021. LKAB akademi, profil och trainee är strategiska projekt LKAB arbetar med. Under gymnasietiden kan vi dessutom erbjuda betald praktik.

Vidare under föreningsmötet väntade en presentation från Teknikcollege Norrbotten. Processledare Tommy Töyrä och regional styrgruppsordförande Åsa Tjärnberg gav en presentation av sitt arbete samt hur man organiserat en region som geografiskt sett är ganska stor och utmanande. I dagsläget består regionen av kustkommunerna i Norrbotten men den växer och på väg in i samverkan är Älvsbyn. Kanske ser vi även att Kiruna ingår i regionen inom en snar framtid?

Under ett antal år har man arbetat med olika projekt med syftet att dels öka antalet studerande men kanske framför allt andelen tjejer. Insatserna som är strukturerade och långsiktiga har gett resultat, inte minst när det gäller det Industritekniska programmet. Det fjärde året på Teknikprogrammet har varit en viktig del i arbetet med Teknikcollege eftersom näringslivet har efterfrågat just den kompetensen. De studerande går med facit i hand direkt ut i arbete. Processledarna förklarade det ökade intresset från både tjejer och killar med att man börjat tänka mer långsiktigt med sina aktiviteter. Man har kommit ifrån de tidigare ostrukturerade punktinsatserna och arbetar idag istället strategiskt och utgår från en plan. Teknikveckor för tjejer, Arbetsmarknadskunskap och Snapchat-kampanj är några av alla insatser.

- Inom Teknikcollege Norrbotten lär kommunerna av varandra. Varje lokal del har en processledare anställd på 20 %. Det har resulterat i ett effektivt erfarenhetsutbyte och det är verkligen vad vi ser som styrkan, förklarade Tommy Töyrä processledare

Därefter fick deltagarna vid föreningsmötet lyssna till Lennart Andersson från Lapplands kommunalförbund.

- Man skulle kunna kalla oss för en ”specialkommun” som ägs av fyra vanliga kommuner. När kommunalförbundet bildades gjorde man det av anledningen att man var så få, befolkningsmässigt. Samverkan blev en förutsättning för utveckling. Bredare underlag för smalare utbildningar, högre samlad kompetens, enhetlig kontaktyta mot arbetslivet och kraft att arbeta med behovsinventering och utveckling av utbildningar, berättade Lennart.

För att ytterligare beskriva de möjligheter och utmaningar en kommun som Kiruna måste hantera fick vi också lyssna till Monika Lundqvist, Lapplands Lärcentrum och Per Wennerbjörk, biträdande gymnasiechef. De gav deltagarna en beskrivning av hur Lapplands gymnasium är organiserat. Fyra skolor som gemensamt ansvarar för 2000 gymnasieungdomar. Idag är uppdelningen mellan studieförberedande och yrkesförberedande program helt jämn, 50/50. Aktuella frågor man hanterar är nyanlända som kommer till kommunen. Där ser man en fin trend då del allra flesta läser tekniskt inriktade yrkesprogram. Det är helt unika siffror i Sverige. Något man är oerhört stolta över.

Ett lyckat förmiddagsprogram fortsatte med studiebesök i Kirunagruvan och LKAB. Dag två ägnades åt utvecklingsfrågor inom Teknikcollege med fokus på en workshop kring Teknikcollege reviderade kriterier. Deltog vid föreningsmötet gjorde regionala processledare och ordförande, kansliet och representanter från Industrirådets medlemsorganisationer.

Text: Patrik Laanemets, kommunikatör Riksföreningen Teknikcollege Sverige.

Läs mer om Teknikcollege

Läs mer om Teknikcollege