Teach for Sweden söker modiga ledare som vill göra skillnad i skolan

Publicerad 5 december 2017

Varje år ökar antalet grundskoleelever som slutar nian utan behörighet till gymnasiet. 2017 saknar 17,5% av högstadieeleverna behörighet till gymnasiet. Det motsvarar över 800 skolklasser. Med fokus på skolor i utsatta områden och på ämnen med störst kompetensbrist vill organisationen Teach for Sweden vända utvecklingen.

– Vi rekryterar nyutexaminerade eller yrkesverksamma från olika branscher med förmåga att motivera, samarbeta och vara bra ledare i klassrummet. Under ett tvåårigt ledarskapsprogram arbetar våra ledare som lärare i skolor med tuffa utmaningar. Parallellt tar de lärarexamen på distans, berättar Erik Dahlman, rekryteringschef på Teach for Sweden.

– Vi erbjuder våra ledare en chans att göra skillnad och påverka svensk skola och ungas framtid. Många ledare fortsätter sedan sin karriär inom utbildningsväsendet, andra i näringslivet och forskningsvärlden.

Teknikföretagen stöttar Teach for Sweden i organisationens viktiga arbete.

– Skickliga lärare är avgörande för att höja kunskaperna i, och intresset för, matematik och naturvetenskap och teknik, säger Li Ljungberg, som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor på Teknikföretagen.

Lärarutbildningarna i dessa ämnen har i många fall svårt att rekrytera sökande, medan Teach for Swedens ledarskapsprogram haft över 200 sökande sedan november.

– Det stora antalet sökande till Teach for Swedens program vittnar om att det finns många fler som vill göra skillnad och att det finns potential i att vända utvecklingen för dessa ämnen, säger Li Ljungberg.

Teach for Sweden är en stiftelse som arbetar för att alla barn, oavsett bakgrund, ska få samma chans att utvecklas på bästa sätt. Genom att arbeta med framtida ledare, som utbildas i klassrummet och som kämpar för att varje barn ska nå målen, vill Teach for Sweden arbeta för ett samhälle där utanförskap motverkas och förebyggs redan i skolan. Läs mer om Teach for Sweden här.