Så kickstartar du företagets digitala utveckling

Publicerad 15 augusti 2017

Nu ska fler små och medelstora industriföretag få hjälp att komma igång eller vidare med sin digitala transformation. Teknikföretagens, IF Metalls och RISE:s gemensamma pilotprojekt ”Kickstart digitalisering” har nu fått utökade medel från Tillväxtverket för att kunna spridas till fler företag och branscher.


– Vi är glada över att Tillväxtverket vill fortsätta satsa på ”Kickstart digitalisering” och ser att den här metoden att jobba med digitalisering kan spridas till andra företag och branscher, säger Teknikföretagens vd Klas Wåhlberg.

Med målet att stärka svensk industris konkurrenskraft initierade Teknikföretagen och IF Metall 2016 projektet ”Smart produktion och nya affärer”. Ambitionen var att svenska teknikföretag skulle klara den digitala transformationen snabbare och bättre än övriga länder, med förbättrad hållbarhet, produktivitet och nya affärer i Sverige som resultat. Med utgångspunkt i företagens behov av digitalisering och finansiering från Tillväxtverket genomfördes ett pilotprojekt tillsammans med RISE i syfte att nå ut till cirka 100 små och medelstora företag, som ofta har begränsade resurser att arbeta med digitalisering.

Piloten blev lyckosam och nyligen beviljade Tillväxtverket ytterligare medel för att skala upp ”Kickstart digitalisering” till att nå minst 1 000 små och medelstora företag under en 18-månadersperiod med start i höst.

– Det handlar om att få så många industriföretag som möjligt och framför allt små och medelstora företag att förstå vad digitalisering är och vilka möjligheter den kan ge dem när det gäller interna effektiviseringar och intäktsskapande aktiviteter som nya produkter och affärsmodeller, säger Klas Wåhlberg.

För många företag är den största utmaningen att kunna sortera vilka behov av förbättringar som man ska titta på utifrån ett digitaliseringsperspektiv: Var börjar man? Och hur ska man tänka? Detta får företaget hjälp med genom att delta i ”Kickstart Digitalisering”. Konceptet fungerar på så sätt att företag delar erfarenheter och idéer kring digitalisering under en workshopsserie på tre tillfällen och hemläxa däremellan landar i några konkreta digitaliseringsaktiviteter som de tänker arbeta med. Företagen identifierar även behov av externt stöd i olika form. Det finns också tillgång till ett nationellt nätverk som är mycket värdefullt för det fortsatta arbetet.

Teknikföretagen är projektägare och driver projektet tillsammans med IF Metall i nära samarbete med partners RISE, Swerea IVF, Industriella utvecklingscentra (IUC) och Swedish Incubators & Science Parks (SISP).

Vill ditt företag delta i ”Kickstart Digitalisering”? Läs mer här.