Praktisk vägledning för att undvika diskriminering

Publicerad 14 december 2017

Hur bör man hantera frågor som rör diskriminering och likabehandling på arbetsplatsen? En ny handledning, som tagits fram gemensamt av fack och arbetsgivarorganisationer inom industrin, ska göra det lättare för såväl arbetsgivare som lokala fackliga representanter att göra rätt.

Foto: Eva Lindblad

– Att arbeta för likabehandling i arbetslivet är ett gemensamt intresse för industrins parter. Likabehandling handlar om att värna principen om alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer och på lika villkor. Därför har vi gemensamt tagit fram denna handledning, säger Karin Bolling-Ferrel, biträdande förbundsdirektör Tekniktjänstearbetsgivarna och en av författarna.

Diskrimineringslagen gäller både i arbetslivet och i samhället i stort, men handledningen rör endast frågeställningar som har med arbetslivet att göra. Innehållet utgår från förhållanden inom den privata sektorn av arbetsmarknaden, som i många delar skiljer sig från förhållandena i statligt eller kommunalt bedriven verksamhet. Handledningen är utformad för de förutsättningar som råder inom svensk industri.

Förutom diskrimineringslagen omfattar handledningen också de delar i föräldraledighetslagen som förbjuder missgynnande som har samband med föräldraledighet.

För att förtydliga regelverket kring diskriminering och missgynnande återges fiktiva fall på situationer som kan uppstå i arbetslivet samt kommentarer till hur situationerna bör hanteras.

– Några av fallen rör frågeställningar som inte prövats av Arbetsdomstolen och där det alltså inte finns några givna svar. I dessa delar har vi parter resonerat oss fram till en lösning, berättar Karin Bolling-Ferrel.

Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivaren arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering samt förebygga och verka för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Handledningen innehåller en redogörelse för och exempel på hur arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas. Dessutom beskrivs hur arbetet med lönekartläggning och analys kan gå till.

Bakom handledningen står Industrirådet som samlar företrädare från fack och arbetsgivarorganisationer inom industrin: Grafiska Företagens Förbund, Industriarbetsgivarna, IKEM, Jernkontoret, Livsmedelsföretagen, Skogsindustrierna, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, Svemin, Teknikföretagen, TEKO, Trä- och Möbelföretagen, GS-facket, IF Metall, Livsmedelsarbetareförbundet, Sveriges Ingenjörer, Unionen.

Nedan kan du ladda ner "Diskriminering och likabehandling – en handledning". Du behöver vara inloggad på våra medlemssidor för att ta del av informationen. Välj det avtal som ditt företag har tecknat med Teknikföretagen, så hänvisas du till rätt sida.

Teknikavtalen - Ladda ner "Diskriminering och likabehandling – en handledning" 

Tekniktjänsteavtalet - Ladda ner "Diskriminering och likabehandling – en handledning"