Praktisk arbetsrätt - enbart tjänstemän

Publicerad 15 februari 2017 Senast uppdaterad 6 mars 2017

Som en anpassning till den ökande andelen tjänsteföretag inom Teknikföretagen har vi nu tagit fram en ny arbetsrättslig kurs med fokus på frågor som uppkommer hos företag och enheter med enbart tjänstemän anställda.

 

Beskrivning

För företag eller verksamheter som tillämpar Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna eller Tekniktjänsteavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer.

Med ökad kunskap kan de flesta konfliktsituationer förebyggas och uppkomna tvister rörande anställning, uppsägning, kollektivavtal, medbestämmande, diskriminering med mera lösas på arbetsplatsen. Vidare kan avtalens anställningsformer, arbetstids- och betalningsregler anpassas så att verksamheten organiseras optimalt. Det förutsätter god kännedom om lagar och kollektivavtal.

Kursen ger en bred och grundlig kunskap om såväl gällande kollektivavtal som de väsentligaste lagarna såsom medbestämmandelagen, anställningsskyddslagen, förtroendemannalagen och ledighetslagarna. Under kursen anknyter vi till vardagliga problem och frågeställningar vilket ger deltagarna säkerhet vid hanteringen av arbetsrättsliga frågor på arbetsplatsen.

Exempel

Vad ska jag tänka på när jag anställer?

När ska jag som arbetsgivarföreträdare förhandla med facket?

Hur ska jag hantera misskötsamhet?

Kan jag beordra övertid?

När måste jag bevilja ledighet?

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som har arbetsledande arbetsuppgifter eller arbetar med arbetsrättsliga frågeställningar såsom chefer, arbetsledare, HR-ansvariga och personalchefer.

Omfattning

Kursen är upplagd på två dagar och kan även företagsanpassas.

Kursdokumentation samt lunch och kaffe ingår.

Mervärdesskatt tillkommer.

Dokumentation

Kurspärm med faktablad, övningsuppgifter, checklistor, lagtexter, skriften Anställning och uppsägning samt Teknikavtalet för tjänstemän med kommentarer alternativt Tekniktjänsteavtalet.

Tider

Kl. 08.30-17.00, båda dagarna.

Avgift per deltagare

5 800 kr för Teknikföretagens medlemsföretag och 8 300 kr för övriga deltagare. Kursdokumentation samt lunch och kaffe ingår. Mervärdesskatt tillkommer.

Vid avbeställning 1-4 veckor före kursstart debiteras 40 % av kursavgiften, därefter hela avgiften.

Upplysningar

Britt-Marie Nordin, 08-782 09 55, britt-marie.nordin@teknikforetagen.se

Kurstillfällen

Du hittar kurstillfällen i vårt kalendarium för kurser.