Positivt med medel för samverkan – men ingen äger rätten att bestämma samverkansformerna

Publicerad 4 maj 2017

På uppdrag av Näringsdepartementet har Vinnova föreslagit en modell för fördelning av medel till universitet och högskolor för sitt arbete med samverkan. I modellen vill de avsätta särskilda medel till universitet och högskolor för samverkansuppdrag. Teknikföretagen tycker att det är bra, men i modellen antar de att alla universitet och högskolor har samma uppdrag för samverkan och att detta går att mäta och jämföra. Teknikföretagen anser att varje lärosäte har ett eget syfte med sitt samverkansarbete och det kan, och till och med ska, se olika ut. Vinnovas modell är på så vis problematisk.


- Samverkan kan ha många skepnader och ingen äger rätten att bestämma formerna för samverkan. På så vis blir det problematiskt att de statliga finansiärerna i förväg definierar vad ett bra samarbete egentligen är, säger Per Fagrell som arbetar på Teknikföretagen med kompetensförsörjningsfrågor.

- Det positiva är att regeringen vill fördela medel för samverkan, men vi måste hitta ännu bättre former som både utmanar och utvecklar lärosätenas och deras samverkanspartners arbete med samverkan, avslutar Per Fagrell.

Läs vårt remissvar på Vinnovas rapport om modell för fördelning av medel för samverkan.