På besök i Japan - Jämställdhet på japanska arbetsmarknaden

Publicerad 27 september 2017

Den 25 september besökte Teknikföretagen Japan för att delta i ett rundabordssamtal på den Svenska Ambassaden. Diskussionerna kretsade kring jämställdhet på arbetsmarknaden och framtidens jobb. Deltog gjorde bland annat representanter från svenska företag i Japan, Business Sweden och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). Från Teknikföretagen var Amelie von Zweigbergk, chef för industriell utveckling, på plats.


Norika Kimura, Alfa Lavals HR-chef i Japan, var en av de sex representanterna från svenska företag i Japan och berättade om synen på övertid i Japan. 

- I Japan är övertid ett stort problem. De flesta japanska företag har en kultur med mycket långa arbetsdagar. Där har vi utländska företag en stor fördel när vi rekryterar personal. Det finns en förhoppning hos dem som söker jobb hos oss om att få en bättre balans mellan arbete och familj, sa Norika Kimura.

Även HR-chefen för japanska Atlas Copco Grace Tokue Sumoto belyste problemet kring de långa arbetsdagarna.

- Hos oss är jämställdhet viktigt. Då måste man se över det här med långa dagar. Vi brukar säga till våra säljare: "Visa ansiktet för kunden-inte för chefen". Det betyder att man inte behöver åka tillbaka efter kundbesök långt bort bara för att visa upp sig, sa Grace Tokue Sumoto och fortsatte:

- Bristen på dagis här i Tokyo är en stor skandal och en viktig förklaring till att kvinnor har svårt att både jobba och ha barn. Vi ger möjlighet till två års barnledighet, men det är inte alltid det räcker för att hitta en dagisplats.

Husqvarna i Japan deltog också i rundabordssamtalet och berättade att de arbetar med utbildning i jämställdhet.

- Hos oss på Husqvarna har vi noll tolerans mot diskriminering och trakasserier mot kvinnor. Vi har utbildning i jämställdhet. Hos oss ska de bästa jobba, kvinnor som män, berättade Hiroshi Ichikawa, HR-chef för Husqvarna i Japan.

Att få fler i arbete är en lösning på Japans demografiska problem menade Hiroko Oikawa Shimada, Electrolux:

- Alla vet att vi har en enorm utmaning med befolkningstillväxten, och lösningen är att vi alla kan arbeta.