Ökad teknikhandel men försämrad handelsbalans under 2016

Publicerad 8 februari 2017 Kontaktperson: Robert Tenselius

Teknikvaror till ett värde av 554 miljarder SEK exporterades från Sverige under 2016, vilket är en ökning med 2 procent från året innan. Importen ökade med drygt 4 procent i värde. Därmed försämrades handelsbalansen och uppgick till endast 2 miljarder SEK under året.

 

- Under tre år i rad har importen ökat mer än exporten vilket succesivt reducerat handelsbalansen för teknikvaror ner mot nära noll. För varuhandeln totalt sett uppvisar Sverige ett handelsbalansunderskott, säger Teknikföretagens ekonom Robert Tenselius.

Motorfordonsexporten utvecklades positivt under året. Den ökade med närmare 15 procent 2016 jämfört med året innan. Samtidigt utvecklades exporten från de flesta övriga teknikbranscher svagt. Exempelvis minskade maskinexporten med nära 4 procent.

Merparten av den svenska teknikhandeln sker med Europa. Under 2016 gick hela 69 procent av exporten dit. I värde uppgick teknikexporten till Europa till 370 miljarder SEK. I dessa siffror ingår förutom EU och EFTA även andra europeiska länder, däribland Ryssland och Turkiet.

Norge, USA och Tyskland är de tre största enskilda exportmarknaderna för teknikvaror från Sverige.