Nolltolerans mot sexuella trakasserier gäller

Publicerad 20 november 2017

Vittnesmål om sexuella trakasserier dyker upp från flera branscher i spåren av #metoo. När det gäller hur ett företag ska hantera detta är lagen glasklar. Det är nolltolerans som gäller. Lagen kräver aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier.


Reglerna om arbetsgivarens skyldighet att utreda sexuella trakasserier började gälla 1998. Sedan 2005 gäller även skadeståndssanktionerad skyldighet enligt diskrimineringslagen att utreda och vidta åtgärder vid trakasserier på grund av kön.

Jämställdhetsarbetet är dessutom en angelägenhet som fack och arbetsgivare utvecklar tillsammans. Inom kort publiceras en partsgemensam handledning för likabehandling.