Näringsdepartementets startupansvarig inför TeknikföreDagen den 11 maj

Publicerad 8 maj 2017

Sverige är världskänt för sin framgångsrika företagskultur. För att fortsätta konkurrera på världsmarknaden krävs samarbete – mellan startups och traditionella företag. Det menar Marie Wall, startupansvarig på Näringsdepartementet.

Marie Wall, startupansvarig på Näringsdepartementet.

– Man kan inte göra allt själv i dagens samhälle. Man måste samarbeta med andra aktörer och det är i gränssnittet som nya produkter skapas. De stora amerikanska företagen går så långt som att säga att startups är vår nya R&D, säger hon.

Det är med stolthet hon axlar rollen som startupansvarig i ett land med ett av världens mest framstående startupekosystem. På TeknikföreDagen talar hon om vikten av synergier – att små innovativa och stora industriella företag drar nytta av varandra. Innovationskraft och disruptiva idéer kan bytas mot kunskap och kunder.

– Utmaningen ligger i hur vi ska få med de traditionella storföretagen i de innovativa nätverken. Det handlar om deras överlevnad, om förnyelse för framtiden så att de kan konkurrera på den globala marknaden.

Missa inte Marie Wall på TeknikföreDagen den 11 maj. Boka din plats i dag!