Mats Kinnwall ny chefekonom på Teknikföretagen

Publicerad 18 december 2017

Mats Kinnwall är utsedd till ny chefekonom på Teknikföretagen. Mats kommer närmast från arbetet som chefekonom på Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna.

Mats Kinnwall. Fotograf: Håkan Flank

- Det viktiga arbetet att slå vakt om de förutsättningar som krävs för att behålla och utveckla den svenska industrins konkurrenskraft fortsätter. Teknikföretagens medlemmar representerar en stor del av den svenska industrin, står för en tredjedel av landets export och har en avgörande betydelse för den svenska välfärden, säger Mats Kinnwall.

- Jag tror att en inriktning mot kvalificerad analys kombinerad med en vilja till folkbildning är viktigt för att ta plats i debatten och påverka, fortsätter Mats Kinnwall.

Teknikföretagens nya chefekonom har en gedigen bakgrund som chefekonom, ekonomisk analytiker, talesperson i ekonomiska frågor och krönikör i dagspress. Till arbetet på Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna kom Mats Kinnwall från befattningen som analyschef på tankesmedjan Blue Institute. Han är fil. dr. i nationalekonomi. Efter flera år som forskare, lärare och utredare arbetade Mats många år som analytiker och chefsanalytiker på Handelsbanken. Han har också varit chefekonom på Sveriges Kommuner & Landsting.

Mats Kinnwall tillträder den 20 mars 2018

För mer information, kontakta gärna:

Anna Lööf, pressansvarig Teknikföretagen, 072-523 25 80