KTH: "Ge lärosäten särskilda anslag för att driva basårsutbildningar"

Publicerad 22 augusti 2017

KTH riktar kritik mot regeringen som vill ändra reglerna för studieförberedande utbildningar som tekniskt basår. Universitetet vill att regeringen ger lärosäten särskilda anslag för att anordna basårsutbildningar med en separat budget. Det skriver de i ett remissvar.

Foto: Erik Thor

I artikeln "Basåret hotas av nya regler" beklagar KTH:s prodekanus Per Berglund regeringens förslag på regelförändringar och framhäver basårets betydelse för arbetsmarknaden.

– Vi har framgångsrikt drivit basårsprogram i många år nu där högmotiverade studenter läser vidare på våra ordinarie utbildningar. Basårsstudenterna är en viktig rekryteringsbas för KTH och tillför arbetsmarknaden välutbildade ingenjörer inom alla områden, säger Per Berglund till Campi KTH:s personalnyheter.

Per Berglund menar att KTH delar åsikten som Teknikföretagen framför i debattartikeln ”Satsa på tekniskt basår så att fler kvinnor blir ingenjörer”. Det behövs en riktad finansiering av basåret och utbildningen främjar jämställdhet.

– Det är viktigt att få industrins stöd. De ser behovet från andra sidan och kommer till samma slutsats som vi, säger Per Berglund.