Konjunkturprognos: Mot toppen

Publicerad 22 maj 2017

Bilindustrin i Sverige får en hög tillväxt jämfört med andra branscher också i år. Samtidigt finns nu tydliga tecken på att också maskinindustrin är på väg uppåt, så konjunkturen förbättras på en bredare front än tidigare. Det visar Teknikföretagens konjunkturprognos.

Foto: Sofia Sabel

Undantaget är teleindustrin som kraftigt reducerat sin verksamhet i Sverige. Vi räknar med 4 procents högre teknikproduktion och exklusive teleprodukter blir ökningen i produktion klart högre. Antalet anställda ökar runt 1,5 procent under 2017.

Internationellt är det främst i asiatiska länder som Kina, japan och Sydkorea som tillväxten tilltagit. Viktigare med svenska förtecken är att industrin i Europa nu får upp lite bättre fart. Tillväxten för industrin i Europa är faktiskt lite bättre än den är i USA.

Positivt är också att investeringarna på många håll börjat röra sig uppåt och det märks också på orderingången till maskinindustrin inte minst i Tyskland. Orderingången till maskinindustrin har också börjat öka från låga nivåer i Sverige och i USA. Ökade investeringar är ett säkert tecken på att konjunkturen förstärks och ökade investeringar är särskilt positivt för teknikföretag i Sverige. Konjunkturen kommer därför att fortsätta förbättras i år och troligen även en bit in i nästa år.

Den tidigare draghjälpen från personbilsindustrin internationellt ser däremot ut att tillväxtmässigt dämpas. Så är fallet i USA och Kina där försäljningstoppar redan har passerats. Från svensk horisont kan det också framöver handla om begränsningar i produktionskapacitet i befintliga anläggningar. Europamarknaden för tunga lastbilar ser ut att hamna endast några procent över nivån i fjol.

För mer information, kontakta:

Anders Rune, chefekonom 08-782 08 36, 070-585 53 01
Bengt Lindqvist, ekonom 08-782 08 34, 070-234 74 70