Ja till en samlad digital portal inom EU

Publicerad 22 augusti 2017

Europeiska kommissionen har lagt fram ett förslag om en gemensam digital portal inom EU. Den samlade portalen ska underlätta för företag och privatpersoner att hitta relevant, korrekt och begriplig information online. Information som är väsentlig för dem som vill utnyttja EU:s inre marknad. Teknikföretagen välkomnar förslaget.


En gemensam digital portal kan underlätta för Teknikföretagens medlemsföretag som handlar inom den inre marknaden. Företag som är i behov av information om regler i andra medlemsstater och gällande unionsrätt.

- Förslaget är lovvärt då det förenklar inhämtning av information kring såväl nationella som gemensamma europeiska regelverk samtidigt som det har potentialen att främja utvecklingen av nationella e-förvaltningstjänster inom EU, säger Emanuel Badehi Kullander som arbetar med handelspolitiska frågor på Teknikföretagen.

En gemensam portal har även en betydelsefull roll i att förbättra den inre marknadens funktion och konkurrenskraft ur ett globalt perspektiv.

- För företag som redan handlar eller har ambitionen att handla på EU:s inre marknad kan förslaget underlätta till utökad handel, men även sänka kostnader förknippade med t.ex. tillstånd och intyg, menar Emanuel Badehi Kullander och fortsätter:

- Nu är det väldigt viktigt att EU-kommissionen och medlemsstaterna säkerställer att det finns ett tydligt ansvarstagande så att portalens information och tjänster hålls kontinuerligt uppdaterade och att effektiva e-förvaltningstjänster utvecklas.

Läs hela remissvaret gällande Europeiska kommissionens förslag här.