Inledande samtal om strategi för test- och demonstrationsmiljöer i Europa - Testbed Europe

Publicerad 22 december 2017 Kontaktperson: Charlotte Andersdotter

Över 80 personer från hela Europa träffades den 30 november – 1 december i Göteborg för att diskutera test- och demonstrationsmiljöer i Europa – Testbed Europe. Teknikföretagen och RISE arrangerade seminariet i samarbete med Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum Joint Research Centers (JRC).


- Under dagarna har vi diskuterat en strategi för test- och demonstrationsmiljöer inom Europa, prioriteringar och på vilket sätt olika typer av infrastrukturer kan länkas samman till attraktiva och globalt ledande innovationsmiljöer, berättar Charlotte Andersdotter som arbetar på Teknikföretagen med forskning och innovation på EU-nivå.

Bland talarna och deltagare i paneldebatterna fanns bland annat Helena Malmqvist (Head of External Research Collaborations, ABB), Ann-Sofie Hermansson (Ordförande, Göteborgs kommunstyrelse), Monica Ringvik (CTO, Asta Zero), Johanna Carnö (Kansliråd, Näringsdepartementet), Lars-Henrik Jörnving (Vice President Global Industrial Development, Scania) och Hans Bergström (Director Technology, Ericsson).

- Den stora bredden bland deltagarna har resulterat i givande samtal, säger Charlotte Andersdotter. Sammanfattningsvis har deltagarna varit eniga om vikten av test- och demonstrationsmiljöer för att effektivt utveckla nya lösningar och stärka konkurrenskraften och att detta bör även fortsättningsvis stödjas på EU-nivå. Samt att en gemensam hållning inom EU, kring hur test- och demomiljöer bör stödjas, är viktigt för att det ska vara effektivt.

Dagarna avslutades med Pia Sandvik (vd, RISE) och Vladimir Sucha (generaldirektör, JRC). Pia Sandvik sa att konferensen ska ses som en språngbräda för att starta en debatt kring hur ett Testbed Europe ska fungera i praktiken.

- Låt vårt gemensamma mål vara att när nästa ramprogram för forskning och innovation, FP9, lanseras så finns det en tydlig strategi med en relevant finansieringsstruktur för att få saker att hända, sa Pia Sandvik.

Teknikföretagens vd Klas Wåhlberg var också en av talarna och betonade vikten av tillgång till högkvalitativa test- och demonstrationsmiljöer för att företag ska kunna prova nya lösningar under nästintill verkliga förhållanden.

- Högkvalitativa test- och demonstrationsmiljöer som effektivt svarar upp mot våra medlemmars behov är grunden för att stärka konkurrenskraften. Teknikföretagen är angelägna om att en strategi på EU-nivå tas fram och att medel avsätts inom nästkommande ramprogram för att stödja implementeringen. Vi är därför mycket glada att se det positiva gensvaret vi har fått här i Göteborg för vårt och RISE initiativ kring en Testbed Europe, sa Klas Wåhlberg under sitt anförande.

Seminariet spelades in. Här kan du se på filminspelningen.