Industriteknik Bas - Kompetens för konkurrenskraft

Publicerad 15 maj 2017

Kvalificerade medarbetare är basen för produktivitet och kvalitet i ett företag. Rätt kompetens hos de anställda och de som ska anställas är en förutsättning för konkurrenskraftiga företag. Teknikföretagen har därför tillsammans med andra arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer och branschföreningar utvecklat Industriteknik Bas, som är en branschgemensam modell för validering av industriell baskompetens.


Validering av yrkeskompetens handlar om att bedöma och intyga en persons kunskaper och färdigheter kopplat till vilka krav som ställs inom ett yrke eller yrkesområde.

- Våra medlemsföretag kan ha stor nytta av Industriteknik Bas. Rätt kompetens hos medarbetarna är a och o. Med Industriteknik Bas kan företagen kartlägga deras kompetens och sedan gå vidare med valideringsresultatet. De ser vilken kompetens som finns och om det brister på någon front. Med tanke på att resultatet visar vilka områden som behöver utvecklas kan de arbeta vidare med anpassad kompetensutveckling, säger Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen, och fortsätter:

- Att ha ett intyg på Industriteknik Bas är värdefullt både för arbetstagare och arbetsgivare. Arbetstagare har intyg på att de kvalificerar sig för arbetet, vilket förenklar för arbetsgivare när de ska anställa.

Valideringen omfattar tio kompetensområden. Varje område är nedbrutet i mindre områden och är beskrivna i detalj utifrån vilken kunskap, färdighet och kompetens som krävs. Valideringen består av ett webbaserat test där kunskap och förståelse prövas område för område.

Det finns ett landsomfattande nätverk av över 70 branschgodkända testcenter med utbildade och behöriga testledare dit man vänder sig för en validering.

Läs mer om Industriteknik Bas på www.industriteknikbas.se. Där hittar du även kontaktuppgifter till ditt närmaste testcenter som hjälper dig att komma igång med Industriteknik Bas.