Industrins behov av ramprogrammet för forskning och innovation - FP9

Publicerad 12 maj 2017 Kontaktperson: Charlotte Andersdotter

Den 3 maj anordnade Teknikföretagen tillsammans med European Forum for Manufacturing och Orgalime rundabordssamtal och en middagsdebatt i Europaparlamentet. Med cirka 60 deltagare på plats diskuterades industrins behov av det kommande ramprogrammet för forskning och innovation - FP9. Samtalen gick under titeln "Mission Manufacturing: Keeping innovation and competitiveness in Europe".


Teknikföretagens Charlotte Andersdotter som arbetar med forskning och innovation på plats i Bryssel deltog i samtalen.

- Mitt intryck av kvällen var att debatten var konstruktiv och mycket positiv och att det rådde samstämmighet om vikten av samverkansforskning med industriellt fokus för att öka konkurrenskraft och vår långsiktiga välfärd, berättar Charlotte Andersdotter.

Christian Ehler, tysk parlamentariker från EPP (Europeans People’s Party), som är engagerad i frågor som rör forskning och innovation var ordförande för rundabordssamtalet. Han menar att Europaparlamentet behöver industrins stöd med konkreta förslag för att påvisa behovet av ramprogrammet. Huvudtalare var Kurt Vandenberghe som ansvarar för att skriva ihop förslaget till ramprogrammet FP9.

Teknikföretagens medlemsföretag ABB, SAAB och TetraPak hade representanter på plats som talade under kvällen. Mikael Dahlgren från ABB och Erika Mink från Tetrapak påtalade båda vikten av samverkansforskning och så kallade PPP-lösningar för att svara mot företagens utmaningar. Pontus De Laval från betonade att det är viktigt att fortsätta stärka innovationsekosystem där stora företag spelar en viktig roll tillsammans med småföretag, akademi och institut. Han menade att ramprogrammet är centralt för SAAB:s fortsätta konkurrenskraft.

Charlotte Andersdotter berättar att hon haft många goda samtal under kvällen som hon kommer att följa upp. Hon har fått bra respons från de deltagande som tyckt att arrangemanget var bra. Att Teknikföretagen arbetar på EU-nivå är därför viktigt.

- Det är viktigt att organisationer som Teknikföretagen är med och aktivt påverkar EU:s olika institutioner med konkreta förslag och visar på reella behov. Det är sånt vi självklart gör nationellt men absolut behöver göra även på EU-nivå då våra företag är globala och påverkas av beslut som görs inom EU, säger Charlotte Andersdotter.

- En del bolag gör viss del av detta påverkansarbete själva, där kan vi förstärka och komplettera, men de flesta har inte kunskap eller kapacitet att sätta sig in i FoI-politiken och är tacksamma för att vi driver den viktiga frågan, avslutar Charlotte Andersdotter.