Industrins behov av arbetsmiljökompetens måste säkerställas

Publicerad 1 december 2017

Teknikföretagens medlemsföretag beskriver allt oftare en brist på arbetsmiljöingenjörer. De är viktiga för industrins arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.  I vissa fall kan arbetsmiljöingenjörens kompetens vara en förutsättning för att leva upp till krav i arbetsmiljölagen. Den långsiktiga arbetsmiljökompetensen måste därför säkerställas. Teknikföretagen har tillsammans med Industriarbetsgivarna och IKEM uppvaktat Arbetsmarknadsdepartementet för att lyfta den här frågan. Vi har överlämnat ett PM som är undertecknat av cirka 30 företag, bland annat av ABB, Scania, Atlas Copco och SKF.


Behovet av arbetsmiljöingenjörer finns framför allt på områden som riskbedömningar, exponeringsbedömningar och mätningar vad gäller kemikalier, buller, vibrationer, elektromagnetiska fält, ventilation med mera. Riskbedömningar och säkerhetsfrågor vad gäller maskiner, verktyg och processer är också ett område där det råder brist på arbetsmiljökompetens. Större företag vill gärna själva anställa kompetensen medan mindre vänder sig till företagshälsan. I båda fall är kompetensen svår att få tag på.

- Det krävs arbetsmiljökompetens när företag, regering och myndigheter arbetar för en högre säkerhetskultur, säger Malin Nilsson som är expert i arbetsmiljöfrågor på Teknikföretagen.

Regeringen beslutade under året att inrätta en ny myndighet, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, som ska sammanställa och tillgängliggöra arbetsmiljökunskap. Myndigheten bör även få en roll att utreda förutsättningarna och ansvara för en framtida arbetsmiljöutbildning för det behov som finns inom svensk industri. Det tycker Teknikföretagen och de andra parterna som har uppvaktat Arbetsmarknadsdepartementet.

- Våra synpunkter mottogs positivt. Arbetsmarknadsdepartementet håller med om att den nya myndigheten skulle kunna ha en roll vad gäller arbetsmiljöutbildning, säger Malin Nilsson och avslutar:

- Nu hoppas vi att de lyssnar på oss och att vi kan hitta lösningar på problemet. Företagens behov av arbetsmiljökompetens måste säkerställas.

Ta del av PM:et under "Ladda ner".

För med information, kontakta

Malin Nilsson, 08-782 09 61, malin.nilsson@teknikforetagen.se
Kresimir Iveskic, 08-782 08 98, kresimir.iveskic@teknikforetagen.se