Industriföretagen möter allt hårdare konkurrens

Publicerad 6 mars 2017

De skaraborgska verkstadsföretagen Titech System och Arion Sweden utsätts för en allt större konkurrens från Östeuropa. Högre lönekostnader riskerar att slå direkt mot förmågan att ro hem viktiga order.

Peter Labecker, vd för Titech och Arion

Titech System AB och systerföretaget Arion Sweden AB delar både vd och utmaningar. Båda företagen legotillverkar åt svenska industriföretag. Titech levererar dessutom materialhanteringssystem, medan Arion säljer egentillverkade skydd för maskiner och robotceller. Klassisk svensk verkstadsindustri i det mindre formatet helt enkelt.

Tillsammans sysselsätter de omkring 70 personer och har kunder i Sverige och övriga Europa. På senare år har dock konkurrensen hårdnat betydligt.

- På senare tid har vi märkt av de internationella aktörerna på den svenska marknaden på ett mer påtagligt sätt. Vi möter nu många fler utländska konkurrenter, till exempel på den stora mässan Elmia Subcontractor i Jönköping, säger Peter Labecker som är vd för både Titech och Arion. Företagen ligger i Tidaholm respektive Hjo.

Det är stora verkstadsfirmor från främst länder i Östeuropa som Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Bulgarien och Tjeckien som har trappat upp och blivit mer aggressiva även i Sverige.

- Inköpare i Sverige har blivit mer internationella och det har blivit lättare att köpa från andra ställen. De utländska konkurrenterna har en klar strategisk inriktning och de vet att de är konkurrenskraftiga här. De slåss mycket med priset. På en del håll är ju lönerna bara en sjättedel av vad de här är så det kan vara svårt att matcha, säger Peter Labecker.

Titech tillverkar ofta mindre serier och processen är inte helt enkel att automatisera eftersom det finns betydande inslag av svetsning och andra manuella moment. Omkring 30 till 40 procent av kostnaden i de båda företagen utgörs av lön. Tillsammans omsatte de båda företagen omkring 90 miljoner kronor 2016.

- Vi jobbar hela tiden med produktivitetsförbättringar, men det är inte enkelt att automatisera det vi gör fullt ut. För att kunna vara kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga måste vi kunna hålla tillbaka för stora löneökningar. För oss är det väldigt viktigt att ökningarna i avtalen blir rimliga, säger Peter Labecker.

Han skulle också gärna se en större flexibilitet i avtalet som ger de lokala företagen större utrymme för förhandlingar vilket skulle skapa en starkare koppling mellan löneutveckling och konkurrenskraft.

- Vi försöker skapa mervärden utöver priset med hjälp av bra service, säkerhet i leveranser och liknande. Vi har ett starkt förtroende och goda långsiktiga relationer, men vi tappar ändå kunder. Många inom verkstadsindustrin funderar nog på att flytta tillverkning eller i alla fall delar av den till Östeuropa, säger han.