Inbjudan till lanseringen av plattformen ”Smart City Sweden – in India”

Publicerad 11 april 2017

Indiens regering lanserade under 2015 ett program med målsättningen att initiera utvecklingen av 100 smarta städer under kommande fem år. Fokus i programmet är hållbar utveckling med tyngdpunkt på energi- och miljöteknik. Den indiska regeringen har utsett Confederation of Indian Industries (CII) till koordinator och facilitator av programmet. CII:s tecknar avtal med, och samarbetar med sex strategiska länder för att lösa utmaningen: USA, Spanien, Japan, Tyskland, Frankrike och nu senast Sverige.

Teknikföretagen och Confederation of Indian Industries har sedan hösten 2016 ett samarbetsavtal genom vilket svenska företag får access till, och möjlighet att delta i upphandlingar och projekt under ”100 smarta städer”-programmet. I samarbete med SIBC (Sweden India Business Council) och IVL (Svenska Miljöinstitutet) har vi nu byggt upp en plattform för det kommande samarbetet.

Välkomna till en hearing om den svenska plattformen för samarbetet, och se möjligheter för Ditt företag att delta!

Dagordning

- Inledning ”SmartCitySweden – in India”: Bakgrund, upplägg och målsättning
Jennie Cato, Teknikföretagen

- Vad är ”SmartCitySweden”, hur arbetar vi med kluster och systemlösningar
Östen Ekengren, vVD IVL Svenska Miljöinstitutet

- Den indiska kontexten – erfarenheter från andra projekt
Ulf Burman och Rupali Deshmukh, IVL Svenska Miljöinstitutet

- Presentation av vår förstudie på aktuella indiska städer och kluster för 2017
Arati Davis, Sweden India Business Council (SIBC)

- Aktuella Indienbesök: 15-20 maj och 25-29 september
SIBC

Plats och tid

Datum: Tisdagen 25 april
Tid: 10.00 - 12.30 inklusive lätt lunch (lunchlåda som även går att ta med)

Plats: IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm

Anmälan

Anmäl dig senast 21 april till: smartcities@teknikforetagen.se

Läs mer

Läs mer