Hur ska ESS och MAX IV utvecklas för att stärka näringslivet?

Publicerad 20 oktober 2017

Den 24 november anordnar SWEbeams och Uppsala universitet en workshop på temat ”Mot en nationell mötesplats och agenda för ESS och MAX IV”. Alla aktörer som har ett intresse för forskningsinfrastrukturerna ESS och MAX IV är välkomna. Teknikföretagen uppmuntrar medlemsföretagen att delta.

Bild från MAX IV. Foto: Johan Bävman/Bild- och mediebank Lunds Universitet

Företag har i många fall ett stort behov av kunskap om vad forskningsinfrastrukturer är och hur de ska ta tillvara de unika möjligheter som finns vid kunskaps- och innovationsmiljöer. Teknikföretagen har tidigare skrivit om det i artikeln ”Effektiv användning av ESS kan utveckla nya lösningar på morgondagens utmaningar”.

- Genom ett effektivt utnyttjande av ESS-anläggningen kan företagen dels själva, men också i samarbete med andra aktörer, utveckla nya lösningar på morgondagens utmaningar. Dessutom skapar samspelet mellan aktörerna nya möjligheter och där resultaten idag inte kan förutsägas. Användandet av ESS ger således dels impulser till ny utveckling men möjliggör också disruptiva steg för nya, idag ännu ej kända, lösningar, kommenterade Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen.

Teknikföretagen uppmuntrar medlemsföretagen att delta i workshopen 24 november.

- Det är en utmärkt chans att få påverka hur ESS och MAX IV kan användas av industri i Sverige, säger Peter Johansson som är verksamhetsansvarig för forskning och innovation på Teknikföretagen.

- Företagen som medverkar får påverka hur forskningsinfrastrukturerna kan stärka näringslivet, det svenska innovationssystemet och sin egen verksamhet, avslutar han.

Under workshopen medverkar bland annat följande personer

  • Fredrik Hörstedt och Margareta Wallquist, Chalmers, och ansvariga för SWEbeams
  • Kristina Edström, Uppsala universitet
  • Pia Kinhult, ESS och Tomas Lundqvist, MAX IV

När?

Fredag 24 november, 8.30-11.15 (registrering från kl 8.00)

Var?

Norra Latin, Drottninggatan 71 b, Stockholm

Läs mer och anmäl dig här till workshopen ”Mot en nationell mötesplats och agenda för ESS och MAX IV”