Fortsatt stöd för Företagsakademin för tillväxt

Publicerad 13 mars 2017

Europeiska socialfonden har beslutat att ge fortsatt stöd för projektet Företagsakademin för tillväxt. Det är ett projekt som skapats på initiativ av Teknikföretagen i samverkan med Unionen. Det riktar sig mot små företag med upp till 49 anställda. Företagen ska kompetensutvecklas inom Affärskunskap, Företagens miljömål samt Internationalisering.


Syftet med satsningen på mindre företag (0–49 anställda) är att skapa bättre förutsättningar för tillväxt. Företagsakademin driver projektet.

Det fortsatta anslaget motiveras med att projektet har visat både starka kvantitativa och kvalitativa resultat och det bedöms finnas goda förutsättningar att växla upp insatser ytterligare. Vidare anses det motivera att vidga kompetensutvecklingsinsatser till att också omfatta digitalisering, ett område av stor strategisk betydelse för företagens konkurrenskraft. Målsättningen är att nå ytterligare 1000 deltagare, vilket anses realistiskt mot bakgrund av hitills uppnådda resultat och erfarenheter.

Läs mer om Företagsakademin för tillväxt i e-tidningen t: #4 2016.