Forskningsråd hjälper RISE välja väg

Publicerad 10 maj 2017

18 tunga ledamöter från näringsliv, akademi och offentlig sektor ska vägleda forskningsinstitutet RISE i framtida forskningssatsningar. Teknikföretagens vd Klas Wåhlberg är en av dem. Det nybildade forskningsrådet har sitt första möte i början av juni.

Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen, är ledamot i RISE forskningsråd.

Pia Sandvik, RISE vd och koncernchef, är mycket nöjd med att ledamöterna i forskningsrådet nu är utsedda och att rådet kan börja arbeta.

– Det är ett väldigt bra sätt att säkra näringslivets engagemang och inflytande över vår forskningsinriktning och strategi. Det är ju för att stärka näringslivet som vi finns till. Nu har vi 18 högkompetenta guider som hjälper oss att välja rätt vägar i framtiden, säger hon.

Ledamöterna har utsetts i en dialog mellan RISE och näringslivet. Medlemmarna ska de representera viktiga delar av näringslivet och även andra viktiga intressenter som akademi, offentlig sektor och små- och medelstora företag. Även RISE vd och tekniska direktör sitter med i rådet.

– Lång erfarenhet av näringslivsfrågor, forskningskompetens och internationell erfarenhet har varit tunga faktorer i tillsättningen, säger Jan Wäreby, RISE styrelseordförande.

RISE forskningsråd består av:

Wictoria Bondesson, utbildning och forskning, LRF,
Sofia Börjesson, professor Innovation Management, Chalmers
Pontus de Laval, CTO, Saab,
Saeid Esmaeilzadeh, Serendipity
Mats Fägerhag, vd, CEVT
Pasi Kangas, forskningschef, Sandvik
Per Kristensson, professor, Centrum för Tjänsteforskning, Karlstads universitet
Torbjörn Lundahl, forskningsdirektör, Ericsson
Karsten Nielsen, teknisk direktör, AAK
Margareta Ozolins, VP Operations, AstraZeneca
Michael Persson, innovationschef, AkzoNobel
Andreas Regnell, strategidirektör, Vattenfall
Tony Sandelius, affärsutvecklingsdirektör, IKEA
Ola Schultz-Eklund, teknisk direktör, Holmen
Eva Schelin, vd, IQ Samhällsbyggnad
Agneta Wargsjö, teknisk direktör, Trafikverket
Magnus Wikström, teknisk direktör, BillerudKorsnäs
Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen