Epicenter inför TeknikföreDagen den 11 maj

Publicerad 3 maj 2017

Har du hört talas om Stockholms första digitala innovationshus? Epicenter är mötesplatsen för teknikinriktade entreprenörer och företag. Hannes Sjöblad, Chief Disruption Officer, hjälper dem att förstå och navigera genom den vildvuxna digitaliseringen.

Hannes Sjöblad, Chief Disruption Officer, Epicenter.

– Vi människor formades för hundratusentals år sedan i en viss miljö. Nu lever vi i en värld som ser helt annorlunda ut. Kanske behöver vi uppgradera oss, säger han.

Han kallar sig själv för ”tekniknörd” och en av hans specialiteteter, en dimension som han tycker får för lite uppmärksamhet, är teknikens påverkan på våra kroppar. Kroppsnära teknik, modern medicinteknik och biohackare förflyttar gränserna för människans kapacitet.

– Det finns saker i människokroppen som vi kan förbättra med teknik. Till exempel kan ett chip i armen ge oss helt nya insikter för ett friskare och längre liv.

Teknikutveckling möter människokropp när Hannes Sjöblad talar på TeknikföreDagen den 11 maj. Läs mer och säkra din plats här!