Dags se över konfliktreglerna

Publicerad 4 juli 2017

Konfliktreglerna är omoderna och bör ses över, var en synpunkt som fördes fram från både arbetsgivarhåll och borgerliga politiker under Teknikföretagens paneldebatt vid Almedalen. Men de fick mothugg av Socialdemokraterna, Unionen och IF Metall.

Under rubriken ”Perspektiv på obalanserade konfliktregler – hur ser lösningarna ut?” debatterade företrädare från bland annat fackförbund, Almega, Teknikföretagen och politiken.

Anna-Karin Hatt, vd för Almega, tycker att det är dags att modernisera konfliktreglerna.
- Ett varsel eller ett hot om varsel påverkar ett företag på flera plan, inte minst ekonomiskt. Vi behöver ha mer balanserade konfliktregler, säger hon.

Hon menar att det måste finnas ett ansvarsfullt sätt att hantera reglerna, men även att de bör moderniseras för att möta den internationalisering som många bolag genomgår.
- Med nya, globala ägare i bolagen, måste vi se över reglerna så att de inte ryggar tillbaka och väljer att inte teckna kollektivavtal, säger Anna-Karin Hatt.

Marcus Dahlsten, biträdande förhandlingschef, Teknikföretagen påpekade att reglerna ger facket ett kraftfullt och helt oreglerat vapen.
- Risken uppkommer framför allt när fackförbunden väljer att vidta sympatiåtgärder och varsel utan föregående förhandling, förklarar han.

IF Metall och Unionen känner inte igen sig i den bilden.
- Alla system behöver utvecklas och förändras, men ska man rucka på kärnan i ett system ska man vara väldigt försiktig. Konfliktreglerna en viktig pusselbit som inte går att rycka loss. Sätter du systemet i ett sammanhang så har vi en väl fungerande arbetsmarknad vid en internationell jämförelse, säger Martin Linder, förbundsordförande, Unionen.
- Reglerna fungerar. Det är inte dem det är fel på, utan tillämpningen av dem, säger Darko Davidovic, förbundsjurist, IF Metall.

På frågan om vi bör ha en oberoende nämnd som fastställer risk för samhällsfara vid konfliktåtgärder svarade Darko Davidovic att det var bättre att parterna löste frågan själva. Marcus Dahlsten hade motsatt åsikt.
-  Vi är förbi den punkten där fackförbunden tar det ansvaret. Jag förordar en extern nämnd, säger Marcus Dahlsten.

Jessika Roswall, arbetsmarknadsutskottet, Moderaterna, menar att modellen är gammal och behöver ses över. Hon anser att man på samma gång bör syna sympatiåtgärderna.

Mats Persson, ekonomiskpolitisk talesperson, Liberalerna, är beredd att gå ett steg längre.
- Reglerna behöver förändras för att möta verkligheten som den ser ut. Vi bör tillsätta en utredning där politiker tillsammans med arbetsmarknadens parter ser över hur reglerna ska se ut framöver. Vi får inte fastna i retoriken utan vi måste se till vad som är bäst för Sverige, säger han.

Mats Persson menade att spelreglerna nu behöver förändras och moderniseras.
- Jag tycker att vi som politiker har en roll att gå in och vara med i det arbetet, det handlar om att göra det som är bäst för Sverige. Vi bör bland annat införa en proportionaliseringsprincip.