Bara när industrin växer blir det fler jobb

Publicerad 23 februari 2017

I samband med att Statistiska Centralbyrån (SCB) har presenterat sysselsättningen för det fjärde kvartalet 2016, kan vi nu ge en uppdaterad bild av hur sysselsättningen i industrin har utvecklats de senaste åren.


Med få undantag, och här särskilt bilindustrin, har industrin i Sverige flera år i rad minskat så väl antalet anställda som produktionen.

Bilindustrins kraftiga tillväxt har resulterat i att närmare 12 procent fler har fått jobb. Samtidigt har industrin i övrigt minskat antalet anställda med 5 procent och nedgången sammantaget är för industrin drygt 3 procent.

 

Utvecklingen av antalet anställda följer väl den för industrins produktionsvolym.