Att få ännu fler att välja teknik – En guide till ungas intresse för teknikutbildningar

Publicerad 8 november 2017

Teknik är nyckeln till att lösa många av våra samhällsutmaningar, och personer med teknikutbildning är mycket eftertraktade. Vi behöver fler unga som väljer teknik för att säkra den framtida kompetensen för teknikföretag. Teknikföretagen har tagit fram en guide till ungas intresse för teknikutbildningar. Den fokuserar på de som överväger en teknikutbildning på högskolan men ännu inte bestämt sig. Ungas framtidsval handlar om en kombination av intresse och framtidsutsikter. För att få fler unga att söka till teknikutbildningar på högskola är därför är ett första steg att fokusera på de redan intresserade.


Grupperna som presenteras i denna guide är arketyper skapade utifrån olika typer av teknikintresse och framtidsdrömmar. Vi kallar dem Ingenjörsivrarna, Ambitiösa naturare och Teknikkreativa. Genom att lära sig att känna igen dessa grupper och prata med dem på rätt sätt kan vi få fler att söka sig till utbildningarna och bli morgondagens medarbetare i teknikföretag.

- Unga vill jobba med sitt intresse, men gärna också ha goda framtidsmöjligheter. Vi tror att många fler egentligen är intresserade av de möjligheter som finns på teknikföretag, men ”teknik” är inte en sak. Vi ser tydligt att olika målgrupper är intresserade av olika områden som kan kopplas till teknik, till exempel hållbarhetsfrågor, design och programmering, säger Li Ljungberg som arbetar med kompetensförsörjning på Teknikföretagen.

Teknikföretagens guide baseras på tre studier:

  • Ungdomsbarometern 16/17, där 8000 unga i åldrarna 15-24 år svarat på frågor om hur de ser på utbildning och framtid.
  • Djupintervjuer med elever på teknik- och naturvetenskapsprogrammen samt ingenjörsstudenter.
  • Fritextsvar från 7000 unga kring varför teknikutbildningar väljs och inte väljs.

Guiden vänder sig framförallt till dig som arbetar med att få fler unga att välja teknikutbildningar, men kan läsas av vem som helst som tycker att frågan är viktig eller intressant.