Arbetsgivarna välkomnar samtal om etableringsanställning

Publicerad 19 september 2017

Utmaningen på den svenska arbetsmarknaden har vuxit när allt fler lågt utbildade flyktinginvandrare kommit till Sverige under det senaste decenniet. Det går idag över tio arbetssökande utan gymnasiekompetens på varje ledigt enkelt jobb enligt Arbetsförmedlingens statistik. I takt med att flyktinginvandrare som anlänt på senare tid får uppehållstillstånd och att deras anhöriga får möjlighet att komma till Sverige ökar utmaningen ytterligare. Därför är det viktigt att finna former som minskar risken, kostnaden och krånglet att anställa personer utan formell utbildning eller arbetslivserfarenhet.


Idag har fackförbunden inom LO meddelat att de önskar att förhandla om detta med sina motparter. Det är ett besked vi efterfrågat under en längre tid och välkomnar. Arbetsgivarna inom Svenskt Näringslivs förordar att sådana samtal genast påbörjas samt inkluderar tjänstemannafacken.

Det är av stor vikt att samtal om etableringsanställning inte drar ut på tiden. Det är också centralt att förhandlingarna rör de frågor som verkligen spelar roll för företagens vilja att anställa, det vill säga kostnaden, risken och krånglet.

Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv
Peter Jeppsson, vice VD Svenskt Näringsliv
Mattias Dahl, VD Transportföretagen
Anna-Karin Hatt, VD Almega
Karin Johansson, VD Svensk Handel
Mats Åkerlind, tf VD Sveriges Byggindustrier
Klas Wåhlberg, VD Teknikföretagen