Kemikalieskatten träder i kraft den 1 april 2017

Publicerad 16 februari 2017 Kontaktperson: Elinor Kruse

Den nya lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik ("LSKE") träder i kraft den 1 april 2017. Enligt den nya lagen ska företag betala skatt för de kemikalier som finns i produkterna, trots att ämnena ofta fyller en viktig funktion i produkterna och därför är tillåtna inom EU. Lagen är relativt komplicerad, därför har Teknikföretagen i samarbete med berörda branschorganisationer tagit fram ett faktablad till företagen.

 

Kemikaliefrågan är tekniskt svår och lagen innefattar en punktskatt som utgår från EU:s tullkoder som är svårtolkade. Avsikten med det faktablad som Teknikföretagen har tagit fram tillsammans med berörda branschorganisationer är att ge företag en övergripande förståelse av kraven i lagen.

- Jag får många frågor från företagen som undrar vad som gäller. Därför har vi tagit fram faktabladet i väntan på att Skatteverket ska publicera vägledande information och förtydliganden av lagen, berättar Elinor Kruse som är ansvarig för miljöfrågor på Teknikföretagen och fortsätter:

- Nyligen ringde företrädare från tysk industri som undrade vad som gäller med den svenska skatten. Det är viktigt att Skatteverket även ser till att informationen finns på andra språk än svenska, eller i vart fall på engelska.

Teknikföretagen är starkt kritiska till utformningen av den nya lagen och menar att företagens arbete för att hitta bättre kemikalier i produkterna inte kommer att stimuleras. Skatten kommer att leda till högre priser för konsumenter och till ökade administrativa kostnader för företagen.

Du hittar faktabladet och en FAQ i Produktkravsguiden (Kräver inloggning, om du inte har ett webbkonto skapar du ett här).