Ja till grundläggande behörighet - men inte på bekostnad av yrkeskurser

Publicerad 27 februari 2017 av Nathalie Olausson

Teknikföretagen och IF Metall har tillsammans granskat Gymnasieutredningens betänkande "En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och avsluta en gymnasieutbildning (SOU 2016:77)". Vår gemensamma uppfattning är att flera av de förslag som utredningen lägger fram kan förväntas leda till att fler unga påbörjar och avslutar en gymnasieutbildning, men också några förslag som går på tvärs med vad vi inom industrin vill se.

 

- Utredaren har tagit intryck av våra argument för att skoldagen bör förlängas och föreslår därför att utbildningen ska bedrivas som sammanhållna skoldagar och att det ska ges mer tid i skolan för att eleverna ska kunna nå målen för utbildningen. Ett av förslagen är att skolan t.ex. ska ge tid för mängdträning och färdighetsträning utöver undervisningen, säger Torgny Martinsson, som är projektledare på Teknikföretagen och är en av författarna av remissvaret.

Teknikföretagen och IF Metall ställer sig dock kritiska till att utredningen inte har gjort en genomgripande analys av behovet av utveckling av de tekniskt inriktade yrkesprogrammen och det högskoleförberedande teknikprogrammet med utgångspunkt i den tekniska utvecklingen inom industrin.

- Vi är för att elever på yrkesprogram i sina studier ska kunna få grundläggande behörighet till högskolan, men inte att det ska kunna ske på bekostnad av yrkeskurser. Därför bör utbildningen utökas från 2500 poäng till 2800 poäng. Vi är också starkt kritiska till att utredaren inte fullföljer Yrkesprogramsutredningens tidigare förslag om en yrkesutgång på Teknikprogrammet om 2800 poäng. Vi accepterar inte utredarens förslag att gymnasiearbetet föreslås bli poänglöst till förmån för en obligatorisk estetisk kurs om 100 poäng, avslutar Torgny Martinsson.