Centrum för substitution placeras inom RISE - ett glädjande besked

Publicerad 7 november 2017 Kontaktperson: Elinor Kruse

Regeringen har beslutat att placera ett kunskapscentrum för hållbar substitution inom Research Institutes of Sweden (RISE). Teknikföretagen har tidigare, tillsammans med Innovations- och Kemiindustrierna, IT&Telekomföretagen, Svensk Handel och TEKO, lagt fram ett förslag att regeringen ska ge RISE uppdraget att bygga ett statligt kunskapscentrum. Vi välkomnar därför beslutet.


- Det glädjer mig att regeringen har lyssnat på vårt förslag att centrum för substitution av farliga ämnen placeras inom RISE. RISE är en naturlig brygga mellan företag och akademi. Vi uppskattar det arbete som regeringen har lagt ned för att utreda frågan, säger Elinor Kruse som arbetar med produktrelaterade miljöfrågor på Teknikföretagen och fortsätter:

- Nu är det dags att blicka framåt. Det är viktigt att verksamheten kommer igång snabbt med tydliga mål. Centrumet bör kunna agerar på ett självständigt och opartiskt sätt.

Teknikföretagen ser tre huvudsakliga uppgifter till centret:

  • Att bygga upp en hög kompetens och vara en resurs för tillämpad forskning och utveckling i substitutionsfrågan.
  • Att ha en stödjande och kunskapshöjande roll till små och medelstora företag.
  • Att vara en nod för strategisk kemikaliekompetens för experter genom att ha det samlade kunskapsläget i frågorna.