1,6 miljarder kronor till AI och kvantteknologi - en viktig donation till kompetensuppbyggnad

Publicerad 16 november 2017

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse anslår 1,6 miljarder kronor under tio år till artificiell intelligens och kvantteknologi. Teknikföretagen tycker att det är en viktig donation som kommer att stötta svenska industriföretags kompetensuppbyggnad inom området.


Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen, välkomnar donationen.

- En viktig donation av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse till kompetensuppbyggnad inom AI och kvantteknologier. Den kommer att stötta svenska industriföretags kompetensbehov och långsiktiga utveckling. Idag används AI redan inom en rad företag och flera företag behöver stöd för hur tekniken ska användas inom sitt område, säger Klas Wåhlberg.

Jonas Wallberg, ansvarig för IKT och digitalisering på Teknikföretagen, håller med men vill samtligt poängtera att det finns behov av mer medel från statligt håll.

- Det behövs en större satsning från svenska staten på industriforskningsinstitutet RISE och andra aktörer inom området AI. Detta för att öka möjligheten för företagen att använda AI och bidra till deras ökade konkurrenskraft, säger Jonas Wallberg.