Webbsändning: Näringslivets Exportstrategidag - Hur kan vi få fler att exportera mer?

Publicerad 22 januari 2016 Kontaktperson: Jennie Cato

Klockan 09:00 22/1 startar webbsändningen från Näringslivets Exportstrategidag. Syftet med halvdagskonferensen är att ge konstruktiva inspel till regeringens exportstrategi.

Oscar Stenström statssekreterare på Näringsdepartementet, Carola Lemne vd för Svenskt Näringsliv, Johan Söderström vd för ABB Sverige tillika styrelseordförande för Teknikföretagen och Håkan Bryngelson styrelseordförande för Almega AB talar om export och internationalisering.

Vad i hela världen gör Sverige? En studie av våra konkurrentländers handels- och innovationsfrämjande presenteras av Tillväxtanalys.

I en spännande paneldiskussion får vi sedan höra erfarenheter från exporterande företag och utländska företag som har etablerat sig i Sverige. Mats Harborn (Scania), Jonas Törnblom (Envac), Carl Bäckstrand (White Arkitekter) och Ewa Goos (Babor Sverige) diskuterar.

Därefter kommer vi i workshopformat ta fram förslag på insatser och aktiviteter kring utvalda delar i exportstrategin som är särskilt viktiga för det svenska näringslivet. Detta är ett utmärkt tillfälle för företagen att bidra med sina erfarenheter och lämna sina önskemål angående exportstrategin.