”Visa på bredden i ämnet teknik”

Publicerad 19 maj 2016

Jämställdhetsproblematiken i ingenjörsutbildningarna är så djupt rotad att det inte räcker med genuskurser för att förändra situationen. Det skriver Teknikföretagens Amelie von Zweigbergk i en replik i Ny Teknik idag.

Amelie von Zweigbergk, Chef Industriell utveckling & Verksamhetsansvarig Kompetensförsörjning.

Det är bra och mycket välkommet att det nu förs en debatt om jämställdheten i svenska ingenjörsutbildningar. KTH-studenterna Adelina Eriksson och Hanna Thenór Årström ser problemen främst som en klassrumsfråga som kan lösas med särskilda genuskurser medan en annan representant från KTH, Ina Djurestål, hellre vill se mer arbete kring frågorna redan i yngre åldrar.

Teknikföretagens medlemsföretag leder Sveriges export och därmed landets tillväxt. För sin fortsatta utveckling och överlevnad är de beroende av duktiga ingenjörer med en förmåga att tänka brett kring nya lösningar och innovationer. Bland de anställda behövs därför en mångfald av erfarenheter som kan komma till användning i produktion och utveckling.

Från arbetsgivarhåll kan vi konstatera att en jämnare könsfördelning inom ingenjörsutbildningarna är en förutsättning för en jämnare könsfördelning i våra medlemsföretag.

Läs hela repliken här.