"Vi ska upp till toppen vad det gäller svenska elevers skolresultat"

Publicerad 6 december 2016

Den nya Pisa-undersökningen som presenterades den 6 december visar att svenska 15-åringars kunskaper har förbättras sedan mätningen 2012. Kunskaperna i matematik och läsförståelse har förbättrats och inom naturvetenskap syns tecken på en positiv utveckling. Teknikföretagen vill dock poängtera att det inte räcker att resultaten vänder uppåt - skolresultaten för eleverna i Sverige ska upp till toppen.

Amelie von Zweigbergk, chef för industriell utveckling på Teknikföretagen.

Teknikföretagens Amelie von Zweigbergk, chef för industriell utveckling, kommenterar resultatet från Pisa-undersökningen.

- Vi ser att Pisaresultaten nu vänder uppåt, men det är ett maratonlopp där uthållighet är otroligt viktigt. Det räcker inte med att pilarna går åt rätt håll – vi ska upp till toppen vad det gäller svenska elevers skolresultat. Idag når vi inte ens upp på till de nordeuropeiska ländernas snitt. När PISA-undersökningarna började år 2000 var Sverige ett av de länder som hade bäst likvärdighet i matematik, naturkunskap och läsförståelse. Idag ligger Sverige på en genomsnittlig OECD-nivå, ett snitt som har sjunkit sedan förra mätningen 2012, säger von Zweigbergk.

Läs mer om Pisa 2015 på Skolverkets hemsida.