”Vi lever på lånad tid”

Publicerad 14 november 2016

Löneökningarna kan inte fortsätta i samma takt som tidigare. Annars finns det en risk att vi skapar problem för den svenska industrin, menar Tetra Paks vd Jerry Bengtson.


Sverige har haft en högre löneökningstakt än övriga Europa de senaste 10 åren. Om det fortsätter i samma takt kommer vi skapa stora problem, menar Tetra Paks vd Jerry Bengtson.

- Fortsatta löneökningar kräver produktivitetsförbättringar i samma eller högre grad. Men så är inte fallet och vi faller ner i jämförelse med andra länder. I kombination med utebliven inflation säger det sig självt att vi lever på lånad tid. Nu är ju det inte ett globalt problem för Tetra Pak, vi har möjlighet att styra över till mer konkurrenskraftiga enheter utomlands. Men för Sveriges industriföretag är det ett stort problem.

Lönefrågan är central i den kommande avtalsrörelsen. Ökningarna måste, som Bengtson påpekar, ligga under de relativa produktivitetsvinsterna som företagen har, jämfört med hur det ser ut på andra marknader.

- Vi måste lägga oss väsentligt under de senaste årens avtal, säger Jerry Bengtson.

En annan fråga som han tycker är viktig är att kunna fördela det lilla utrymme som finns där det bäst behövs.

- Man måste ju fråga sig om man i ett läge där inflationen är obefintlig ska ha minimipåslag, säger han.

Tetra Pak verkar globalt och varje enhet strävar efter ständig förbättring för att bibehålla sin marknadsposition. På den internationella marknaden utmanas företaget konstant av sina konkurrenter, vilket sätter en hög press på sättet man arbetar.

- Vår konkurrenskraft handlar om att förbättra oss snabbare än konkurrenterna. Det kan vara i upplevelse, kvalitet, kostnad eller serviceaspekter, men oavsett handlar det om att ligga steget före. Konkurrenter, i vårt fall inom system för förpackningar av plast, glas eller kartong, förbättrar och utmanar oss ständigt. Det är speciellt viktigt när man som vi har en relativt stark marknadsposition. Marknadsledaren utmanas av alla.

Det kan vara en tuff värld därute, där de bästa jagar eller jagas av varandra, förklarar han. Samtidigt finns det fördelar med att vara ute och konkurrera på den globala marknaden.

- Rätt hanterat innebär det att du får möjlighet till jämförelse och tidiga signaler om var trycket är störst. Du får en bättre möjlighet att undvika att invaggas i falsk säkerhet.

Men det betyder också att man som ett stort, globalt företag måste agera rationellt när det kommer till om en verksamhet ska öka eller minska.

- Det fanns kanske en tid där det betydde något att vi sprang ur den Lundensiska myllan och var ”Made in Sweden”. I dag är vi verksamma över hela globen och tävlar med parametrar som skala, närhet och kostnadsläge. Utgångsläget för oss lokalt på en liten marknad, ute i periferin och med höga kostnader är ganska tufft, säger han.