”Vem vill anställa en halvt utbildad svetsare?”

Publicerad 6 november 2016

Principen att alla yrkesprogram ska ge grundläggande högskolebehörighet är bra. Däremot får det inte ske på bekostnad av kurser i yrkesämnen. Färre yrkeskurser skulle medföra att eleverna inte är anställningsbara efter gymnasieskolan, skriver Amelie von Zweibergk, chef Industriell utveckling på Teknikföretagen, i SvD Debatt.


Den 21 oktober presenterade Gymnasieutredningen sina förslag för en ”Attraktiv gymnasieskola för alla”. Utredningen föreslår bland annat att kurser för grundläggande högskolebehörighet ska ingå som standard i gymnasieskolans yrkesprogram.

Arbetsgivare inom teknik- och industriområdet har sedan länge identifierat ett behov av breda kompetenser. Industrin efterfrågar personer med en kombination av ett välutvecklat yrkeskunnande och goda teoretiska kunskaper i matematik och fysik. Dessa personer bör också vara väl rustade för att i framtiden tillgodogöra sig nya kunskaper, exempelvis genom högskolestudier.

Principen att alla yrkesprogram ska ge grundläggande högskolebehörighet är därför bra. Teknikföretagen har aldrig varit för att kurserna för grundläggande högskolebehörighet togs bort i gymnasiereformen 2011. Att behörighet till högskolan ingår i utbildningen på yrkesprogrammen skulle också kunna bidra till att höja programmens attraktivitet, något som behövs när allt färre ungdomar väljer yrkesutbildning.

Här kan du läsa hela debattinlägget i SvD Debatt.