Vår position är ansvarfull

Publicerad 11 februari 2016

Sverige är ett av världens mest exportberoende länder. Vårt välstånd och höga välfärd kommer från exportföretagens framgångar på en världsmarknad. Pengar har kommit in i landet tack vare unika innovationer, kompetenta medarbetare och framgångsrika företagsledare. Industriavtalet har sedan det skapades gett medarbetarna reallöneökningar i världsklass, och samtidigt tagit hänsyn till företagens konkurrenskraft. Men något håller på att förändras.

Torsten Dobbertin, Regionchef Region Väst.

Lars Ask, ordförande för verkstadsklubben Volvo Skövde, menar i sin debattartikel att vår position inför avtalsrörelsen är provocerande. Men i dagens globaliserade verklighet har Sverige inte längre några egentliga konkurrensfördelar. Samma kompetens och teknik finns tillgänglig över i stort sett hela världen. Företagen är delar i globala värdekedjor där verksamhet i ett land lätt kan växlas över till motsvarande verksamhet i ett annat. Det är också en värld där konjunkturen svänger snabbare och kraftigare.

I dag skriver Teknikföretagens Torsten Dobbertin, Regionchef region väst, tillsammans med Håkan Tobiasson, vikarierande regionchef IKEM region västra Sverige, en replik till Lars Ask i Skarabors Allehanda, Sla.se. Läs hela debattinlägget här.