Tysk chefsekonom varnar för höga löneökningar

Publicerad 24 oktober 2016

Michael Stahl är chefsekonom på Gesamtmetall, Teknikföretagens motsvarighet i Tyskland. Han beskriver den tyska situationen som lik den svenska. Och han varnar sina svenska kollegor för att gå med på för höga löneökningar.

Michael Stahl, chefsekonom på Gesamtmetall.

De svenska arbetsgivarorganisationerna har, liksom de tyska, haft utmaningar med att lönerna stiger snabbare än produktionen. Efter många år av höga löneökningar kan det vara svårt att få facken att förstå arbetsgivarens ståndpunkt och att produktionen verkligen är hotad.

– Därför har vi nu gjort klart att vi inte kan fortsätta ge höga löneökningar. Vi riskerar i så fall att förlora många av våra kunder och detta är en av de största utmaningarna framöver, säger Michael Stahl.

Gesamtmetall nådde i våras en överenskommelse inom sitt avtalsområde om 2,8 procents löneökning för 2016. Från april 2017 och ett år framåt blir det 2 procent. Tyskland är ett av få länder i Europa som tidigt kom ut ur den ekonomiska krisen. I år ligger den förväntade tillväxten på närmare 2 procent och nästa år på 1,5 procent.

– Anledningen till att vi har över huvudtaget har en tillväxt är att den privata konsumtionen och de offentliga utgifterna ökar. Men vi märker också att de tyska kapitalinvesteringarna är ganska svaga sedan två till tre år tillbaka. Och en annan utmaning är att det knappast gjorts någon investering alls i den tyska infrastrukturen de senaste tio åren.

Ytterligare ett problem som påverkar landets ekonomi negativt – och särskilt metallindustrin – är att produktionen inte utvecklats i tillräckligt hög takt de senaste åren. Nyrekryteringarna har ökat i snabbare takt än vad produktionen gjort, vilket kan leda till uppsägningar. Tyskland har också, precis som Sverige, tagit emot många flyktingar. Det innebär stora kostnader för staten. Och det dröjer 5-10 år innan man kan dra fördelar av inflyttningen, enligt Michael Stahl.

– Än så länge saknar flyktingarna den utbildning som krävs för att jobba i vår sektor. Vi har också brist på unga människor i Tyskland, så vi har problem med att fylla våra lärlingsplatser. Dessutom har vi en åldrande arbetskraft. Jag vet genom kollegerna på Teknikföretagen att ni har liknande utmaningar i Sverige.

Hur stabil den tyska ekonomin kommer att vara framöver är alltså mera osäkert.

– Vår ekonomi drivs ju av vår export och Kina är en stor kund till oss. När Kina framöver nu verkar vilja investera mindre påverkar det den tyska ekonomin negativt, liksom resten av Europa. Men hur mycket vet vi inte.

En annan händelse som kan få negativa konsekvenser för Tyskland och resten av Europa är Brexit-omröstningen. Den tyska metallindustrin exporterade förra året varor till ett värde av totalt 60 miljarder euro till Storbritannien och nästan hälften består av export till bilindustrin.

– Det är självklart väldigt viktigt för oss att ha en öppen handel med Storbritannien. Men nu är det upp till våra tyska politiker att besluta om detta. Det kommer att bli en tuff debatt mellan handelsindustrin och politikerna, eftersom våra utgångspunkter är så olika, säger Michael Stahl.