Teknikstipendium till 50 lärare

Publicerad 11 maj 2016

För tredje året i rad delar Teknikföretagen nu ut 500 000 kronor i stipendier. 50 skolor över hela landet mottar 10 000 kronor vardera i syfte att utveckla teknikundervisningen på mellanstadiet. – Vi fick in flera hundra ansökningar som visar på ett stort engagemang hos tekniklärarna i landet, berättar Emma Sabel, projektledare vid Teknikföretagen.

50 skolor över hela landet mottar 10 000 kronor vardera i syfte att stärka teknikundervisningen på mellanstadiet.

Makey makey, programmerbara robotar, förbrukningsmaterial, läroböcker och studiebesök stod högt på önskelistan hos de tekniklärare som sökte stipendiet under april månad. De vinnande ansökningarna har nu valts ut och 50 tekniklärare i åk 4-6 får därmed chansen att utveckla sin teknikundervisning kommande läsår.

– Alla ansökningar som kom in bekräftar det som våra undersökningar visar. Engagemanget hos landets tekniklärare är stort samtidigt som resurserna är mycket knappa, säger Emma Sabel.

”Teknikkunskaper är viktigare än någonsin”

Stipendiet delas ut genom Teknikföretagens skolprojekt Teknikspanarna för tredje året i rad. Utöver stipendier innehåller projektet lektionsmaterial för teknikundervisningen och inspirationsmöten för lärare. Teknikspanarna syftar till att stärka teknikundervisningen i mellanstadiet.

– Undervisningen i teknik varierar kraftigt i landet och ämnet prioriteras ofta bort eller integreras inom andra ämnen. Detta i en tid då teknikkunskaper är viktigare än någonsin och industrin skriker efter kompetent arbetskraft. I dagens grundskola finns morgondagens medarbetare, deras teknikutbildning måste tas på allvar, säger Emma Sabel.

Teknik måste prioriteras

Emma berättar att det varit både inspirerande och frustrerande att läsa igenom alla stipendieansökningar.

– Inspirerande för att det finns så många engagerade lärare i landet med en stor vilja att utveckla sin teknikundervisning. Frustrerande för att dessa lärare begränsas av bristen på resurser. Kommunerna måste ta tag i teknikämnet och prioritera upp det, både genom fortbildning av lärarna och bättre undervisningsmaterial, menar Emma Sabel.

Vi vill passa på att gratulera samtliga stipendiater. Se listan över dem här.

Läs mer om Teknikspanarna på www.teknikspanarna.se