Teknikföretagens Mekanprisma är utdelat

Publicerad 13 maj 2016

Teknikföretagen har prisat Sune Carlsson med utmärkelsen Mekanprismat nummer 8. Priset som delas ut till personer som främjat den svenska teknikindustrin. Sune har haft en lång och framgångsrik karriär inom svensk industri, och har bland annat arbetat en lång tid på ASEA/ABB och som vd och koncernchef för SKF.

Sune Carlsson, till vänster, mottar Mekanprismat av ordförande Johan Söderström.

Mekanprismat instiftades i samband med Mekanförbundets femtioårsjubileum. Det kan tilldelas personer som gjort synnerliga insatser för vår bransch.

Juryns motivering

Sune Carlsson har haft en lång och framgångsrik karriär inom svensk industri. Den började med civilingenjörsexamen i maskinteknik vid Chalmers tekniska högskola 1965. Han arbetade därefter länge på ASEA/ABB, bland annat som vice VD. Hans karriär fortsatte efter det som vd och koncernchef för SKF.

Sunes industriella gärning har präglats av struktur, noggrannhet och integritet. Det var hans signum på ASEA/ABB från hans första år, via rollen som produktionsdirektör och därefter som ansvarig för ABBs största affärssegment. Som vice vd ingick Sune vid ABBs nya koncernledning i Schweiz där han stannade till 1998.

Samma år tillträdde Sune posten som vd och koncernchef för SKF. Bolaget räknades då inte till Investors mest högpresterande företag men det ändrades under Sunes år och när han slutade 2002 var SKF ett av Investors mest effektiva och lönsamma verkstadsbolag. Precis som under sin tid på ASEA/ABB fokuserade Sune under sin SKF-tid på kostnadsbesparingar, strukturförändringar, produktivitet och hög egenförädling. Fyra framgångsrika faktorer.

Vid sidan av sina operativa uppdrag har Sune haft flera viktiga styrelseuppdrag, såsom styrelseordförande i Atlas Copco, vice ordförande i Scania och styrelseledamot i Autoliv och Investor. Sune har också hunnit med att vara aktiv inom flera näringslivsorganisationer. Han valdes in i dåvarande Sveriges Verkstadsförenings styrelse 1983 och var dess vice ordförande 1986-1987.

Sune var under samma tid även ledamot i Svenska Arbetsgivareföreningens styrelse, först som suppleant och från 1984 som ordinarie ledamot. Vid sidan av Verkstadsföreningen och senare Sveriges Verkstadsindustrier, har Sune även varit engagerad i Mekanförbundet. 1984 valdes Sune in som ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien och 2007 belönades han med Chalmersmedaljen för sina mycket värdefulla insatser för utveckling av Chalmers kontakter med svenskt näringsliv.