Teknikföretagens konjunkturbarometer: Fortsatt splittrat

Publicerad 13 december 2016

Den splittrade utvecklingen inom industrin fortsätter, nu återigen med bättre fart i bilindustrin efter den tillfälliga svackan i samband med modellbyten och störningar i produktionen efter sommaren. Det är samtidigt inom teknikindustrin 5 av 8 branscher/grupper av leverantörer som visar på fortsatt minskande ordervolymer på export. Detta enligt Teknikföretagens konjunkturbarometer för årets sista kvartal.

Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.

– Trots att bilindustrin återigen har en bättre orderingång är det oförändrat svagt för leverantörer sammantaget och det gäller även för bilindustrins leverantörer där exportorderingången fortsatt minska, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune i en kommentar.

– Till de positiva inslagen i företagens rapporter hör att utnyttjandet av befintlig produktionskapacitet nu ökat tydligt. När det gäller efterfrågan på personal är den nu något svagare för yrkesarbetare men samtidigt betydligt högre för tekniker/ingenjörer avslutar Anders Rune.

Undersökningen omfattar uppgifter från 522 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 635 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 78 procent säljs på export.

För mer information, kontakta:
Anders Rune, Chefekonom 08-782 08 36, 070-585 53 01
Bengt Lindqvist, ekonom 08-782 08 34, 070-234 74 70

Se fler filmade kommenterar av Anders Rune på vår YouTube-kanal.