Svensk teknikindustri ska bidra till smarta städer i Indien

Publicerad 12 oktober 2016 Kontaktperson: Jennie Cato

Teknikföretagen har tecknat ett samarbetsavtal med den indiska motsvarigheten CII (Confederation of Indian Industries). Samarbetsavtalet ska öka svenska teknikföretags deltagande i de indiska Smart Cities-projekten som ska utveckla 100 smarta städer i landet, vilket är en del av Indiens arbete för att möta den kraftiga urbaniseringen och klimathotet.

Jennie Cato som undertecknar avtalet och Ibrahim Baylan till höger som också var på besök i Delhi.

Jennie Cato, ansvarig handelsfrämjande på Teknikföretagen, var på plats i Indien och skrev på avtalet för Teknikföretagens räkning.

- Självklart ska svensk teknikindustri bidra med innovativa och kreativa lösningar som också bidrar till en ren miljö. Därför har Teknikföretagen och CII nu skrivit på ett samarbetsavtal som ska underlätta för svensk teknikexport, säger Jennie Cato.

Sverige kommer bland annat att få unika möjligheter att i tidiga skeden få information om vilka projekt som kommer ut på upphandling.

- Vi är det första nordiska landet som man nu tecknat avtal med, berättar Jennie Cato och fortsätter:

- Sverige ligger långt fram när det gäller hållbar stadsutveckling och smarta städer. Vi har väldigt mycket kompetens kopplat till det här området och våra medlemsföretag står för mycket av den kompetensen.


Se fler filmade kommentarer från Jennie Cato på vår YouTube-kanal här.