Strategiskt jämställdhetsarbete prisas

Publicerad 18 augusti 2016 Kontaktperson: Karin Fjell Hager

Företag som arbetar strategiskt och målinriktat med jämställdhet förtjänar att belönas och uppmärksammas. Därför delar Industrirådet* årligen ut ett pris till företag som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet.

Foto: Indexator

För att möjliggöra en industri i världsklass är ett målinriktat och strategiskt arbete med jämställdhet en viktig faktor. En industri där individens kompetens och prestationer tas till vara borgar för en konkurrenskraftig industri med tillväxt och innovativa miljöer.

Gör ditt företag viktiga insatser som främjar jämställdhet? Då kan du nominera ditt företag till Industrins jämställdhetspris 2016. Gör det här och senast den 12 september.

Priset delas ut under Industridagen som äger rum i Malmö den 17 oktober 2016.

* Industrirådet är ett samarbetsorgan för fack och arbetsgivarorganisationer, däribland Teknikföretagen, inom industrisektorn.