Stärkt konkurrenskraft med tjänsteinnovation – ny rapport

Publicerad 24 maj 2016 Kontaktperson: Peter Johansson

Snabb, billig, uppkopplad och tillförlitlig teknik löser allt fler problem i vår vardag, för såväl företag som i var mans interaktion med omvärlden. Kunden, oavsett om denna är en global industrikoncern eller en privat konsument, förväntar sig allt mer sömlösa lösningar i form av digitala tjänster som adderar värde till befintliga produkter eller tjänster. Många beskriver den pågående digitala transformationen som industrisamhällets fjärde paradigmskifte. Vad innebär det för Sverige?

 

Ta del av den färska rapport Service Innovation – Key to Sweden’s economic prosperity? om hur strategiska satsningar på tjänsteinnovation relaterat till digitalisering kan bidra till att stärka konkurrenskraften och varför en sådan satsning är viktig för Sverige.

Rapporten är skriven av Meysam Sadegh, oberoende makroekonomisk analytiker, på uppdrag av Service Innovation Sweden, Almega och Teknikföretagen. Flera personer har bidragit med värdefull input och underlag till rapporten. Inte minst Walter Ganz, föreståndare vid tyska Fraunhofer institutet och professor Andy Neely, föreståndare vid Cambridge Service Alliance, som både medverkade i det seminarium vi arrangerade 10 februari 2016.

Service Innovations Sweden verkar för att inspirera genom goda exempel, erfarenheter och kunskap om tjänsteinnovation. Satsningen fokuserar på tjänsteinnovation för företag i Sverige, men det finns mycket att lära av strategiska initiativ i andra delar av världen. Inte minst för att för att på bästa sätt möta konkurrensen på den globala marknad där kunderna blir allt mer informerade, inflytelserika och krävande. Almega och Teknikföretagen står bakom Service Innovation Sweden.